RYTMY SVETA

V rámci programu Kultúra bez bariér 2011 sme navštívili 2 diagnostické centrá (Záhorská Bystrica a na Slovinskej ul. v Bratislave), Komunitné centrum na Kopčanoch a 3 detské domovy (DD Bratislava, DD Nádej a DD Harmónia). Zámerom bolo priniesť hudbu, prostredníctvom koncertov a workshopov, k deťom a mladým ľudom. Hlavným cieľom bolo ukázať im aktívny prístup k hudbe a jej tvoreniu a zároveň si každý z nich mohol aj hru na rytmický nástroj vyskúšať. Vďaka tomu sa deti a mladí stretli s rôznymi exotickými hudobnými nástrojmi a zahrali si RYTMY SVETA.

Tento projekt podporila   

 

 

 

ETNOBUBNOVÁ ŠKOLA

 

Pilotný projekt Etnobubnová škola Rytmika sa počas posledných rokov pretransformoval na samostatný program združenia.

Súčasné aktivity etnobubnovej školy Rytmika môžete vidieť tu: www.rytmika.sk

 

Samba orchester Bratucada

V roku 2006 Zvuky cez ruky rozbehlo ďalší pilotný projekt - „Samba orchester Bratucada". Počas prvých 3 mesiacov bola vytvorená skupina dvanástich bubeníkov/čok, ktorí sa pod vedením skúsenejších inštruktorov, učili hrať brazílsku karnevalovú sambu „batucada" na tradičných sambových nástrojoch, ktoré dalo k dispozícii naše združenie. Cieľom projektu bolo vytvoriť zohratý samba orchester, prvý svojho druhu v Bratislave a na Slovensku vôbec.

Lepšie raz vidieť ako sto krát čítať....

Sambový orchester Bratucada ste v rámci pilotného projektu mohli vidieť na týchto podujatiach: 5. narodeniny Nota Bene, Kampaň Svet bez Chudoby, Kampaň Žlté stužky, Živé ulice (akcia organizovaná mestom Bratislava), Hlavný program Silvester 2006 v Bratislave; a mnoho iných.

Pilotný projekt sa uskutočnil vďaka programu Roztočte to s nápadom Konta Orange, n. f.  

 

 

SPÁJA NÁS HUDBA

Tvorivá a interaktívna muzikoterapia s rómskymi deťmi a mládežou v Bratislave a na východnom Slovensku, s autistickými deťmi a s deťmi sluchovo znevýhodnenými.

Cieľom projektu bolo najmä podporovať prostredníctvom hudobného dialógu sociálnu interakciu, rozvíjať rytmiku a tvorivosť, ako i zmysel pre hravosť a zmysel pre pravidlá, vytvoriť priestor pre aktívne trávenie voľného času detí. 

Tento projekt bol podporený nadáciou SPP

Projekt Spája Nás Hudba

 

 

FUNDAKÁVA

 
 
Tvorivá a interaktívna muzikoterapia s autistickými deťmi a s deťmi sluchovo znevýhodnenými.
 
Realizáciu projektu v rokoch 2006 - 2007 podporila Nadácia pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom. S cieľovou skupinou projektu združenie Zvuky cez ruky naďalej aktívne spolupracuje.
 

Projekt FUNDAKÁVA