Milí priatelia,

hlavnou činnosťou OZ Zuky cez ruky je neformálne vzdelávanie a osobnostný rozvoj pomocou hudby a muzikoterapie a podpora všestranného rozvoja ľudí so špeciálnymi potrebami.
Vaše 2% nám pomôžu v pokračovaní a rozvíjaní aj následných aktivít:


• vytvárať podmienky smerujúce k vytváraniu priestorov pre vzájomné zbližovanie a spoznávanie sa rozličných komunít ľudí - besedy, prednášky, semináre, výstavy, koncerty, atď.
• umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu, tvorivé trávenie voľného času
• organizovať vzdelávacie semináre, workshopy, kurzy
• organizovať kultúrne a športové podujatia
• podporovať inovatívne projekty
• organizovať medzinárodné výmeny
• podporovať vlastnú vydavateľskú a publikačnú činnosť

Aj Vaše 2% podporia aktivity OZ Zvuky cez ruky. Ďakujeme.

S úctou, Tono Gúth - výkonný riaditeľ združenia