Hudobné workshopy a vzdelávacie programy:

  • Rytmika - Etnobubnová škola: Semestrálne kurzy Rytmiky a hry na bubon v úrovniach 1, 2 a 3 dopĺňa Bubenícky orchester ako aj občasné Drum circles (DK Lúky, ZŠI Drotárska), víkendové intenzívne workshopy a bubnovačky v prírode.
  • Koncerty pre školy a škôlky: Interaktívne hudobno-rytmické programy pre škôlky, základné a stredné školy, komunitné centrá, materské centrá, voľnočasové centrá. 

Muzikoterapia a alternatívne hudobno-sociálne projekty a aktivity:

  • Rytmy sveta: Séria interaktívnych workshopov pre deti so zdravotnými a mentálnymi postihnutiami. Tento projekt bol podporený grantom Nadácie Orange.
  • Pravidelné bubnovačky so žiakmi zo ZŠI pre sluchovo postihnuté deti na Drotárskej

Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí:

  • koncerty - La3no Cubano, Drumstas show
  • akcie a party - Vianočné Hopčip v KC Dunaj
  • vydanie debutového albumu La3no Cubano "Rodina" a klipu ku skladbe Satotunatrasa